Přírodní zajímavosti

Chata Vyškovec se nachází v srdci Bílých Karpat. V okolí chaty se nachází několik zajímavých přírodních památek a lokalit. Pro Bílé Karpaty jsou typické husté lesy a rozkvetlé louky. Nejznámější lokalitou celé oblasti je Lopenické sedlo. Leží mezi vrcholy Malý Lopeník a Mikulčin vrch a bylo vytvořeno silnými větry, které s sebou odnášely drobnéčástečky hornin. Nejvyšší vrchol oblasti je Velký Lopeník, kde se nachází stejnojmenná rozhledna.
 
Přírodní památka Pod Hribovňou    2,1 km (34 min)    2,1 km (8 min)    2 km (4 min)
Fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se severní expozicí.
   
 
Přírodní památka V Krátkých    2,6 km (43 min)    2,6 km (11 min)    15,7 km (21 min)
Květnaté orchideové louky, luční mokřady a dva rybníčky.
   
 
Přírodní zajímavost Štefková    2,9 km (49 min)    2,9 km (12 min)    3,3 km (8 min)
Štefková - zarůstající pastvina s výskytem chráněných druhů rostlin. V r. 1998 zde byla postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou zvonici. Kaple je jediným svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor.
   
 
Přírodní rezervace Ve Vlčí    3,2 km (1:04 h)    3,2 km (16 min)    3,2 km (8 min)
Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou svažitostí, s několika sesuvy a mokřady s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.
   
 
Přírodní památka Chmelinec    5,1 km (1:46 h)    3,7 km (26 min)    3,2 km (7 min)
Mokřadní i mezofytní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin.
   
 
Přírodní památka Grun    6,9 km (2:10 h)    6,3 km (34 min)    6,7 km (12 min)
Květnatá louka s ovocným sadem, výskyt ohrožených druhů rostlin.
   
 
Přírodní památka Lom Rasová    6,7 km (1:54 h)    6,7 km (27 min)    6,7 km (8 min)
Opuštěný pískovcový lom zčásti zatopený vodou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.
   
 
Přírodní rezervace Rasová    6,7 km (1:54 h)    6,7 km (27 min)    6,7 km (8 min)
Na silniční trase Uherský Brod - Starý Hrozenkov je autobusová zastávka Nový Dvůr, známá pod starším názvem Rasová. Asi po dvou stech metrech po hlavní silnici směrem na Starý Hrozenkov přijedete k vyústění lesní cesty přehrazené závorou. Vydáte-li se po ní, po několika metrech se před vámi otevře přírodní rezervace Rasová, jež byla v roce 1991 vyhlášena přírodní památkou.
   
 
Přírodní památka U zvonice    6,8 km (2:11 h)    6,8 km (33 min)    6,4 km (11 min)
Původní společenstvo pastvin a jedna z posledních lokalit ohrožených druhů rostlin na Lopenicku.
   
 
Bučník - andezitový lom    7,8 km (2:14 h)    7,5 km (31 min)    7,4 km (9 min)
Poloha: asi 1 km jihozápadním směrem od obce Komňa u Bojkovic.Z opuštěných lomů představuje Bučník mineralogicky a geologicky nejzajímavější lokalitu.
   
 
Přírodní památka Mravenčí louka (Rubaniska)    7,5 km (32 min)    15,3 km (20 min)
Krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů a stromů, s výskytem ohrožených druhů rostlin.
   
 
Přírodní památka Kalábová    9,2 km (43 min)    9 km (13 min)
Výskyt kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin, zejména hlízovce Loeselova, ochrana dříve rozsáhlých slatinných pramenišť a mokřadů pod Studeným vrchem s pěnovcovými inkrustacemi.
   
 
Přírodní památka Skalky    9,8 km (38 min)    11,1 km (14 min)
Jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti flyšových Karpat na území Moravy.
   
 
Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem    10,2 km (52 min)    14,7 km (19 min)
Komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, lesních okrajů i sušších stanovišť.
   
 
Minerální pramen - Suchá Loz    10,7 km (40 min)    14,4 km (16 min)
Vývěr kyselky.
   
 
Přírodní rezervace Horní Louky    10,8 km (49 min)    14,1 km (21 min)
Květnaté pastviny s rozptýlenými skupinami stromů a keřů v komplexu listnatých lesů s výskytem ohrožených druhů lučních, ekotonálních i lesních.
   
 
Přírodní památka Cestiska    11 km (50 min)    10,9 km (17 min)
Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce obecného a borovice lesní s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.
   
 
Přírodní rezervace Hutě    12,1 km (1:03 h)    18,4 km (27 min)
Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry (pěnovcové luční prameniště) a lesíky. Výskyt ohrožených druhů živočichů a rostlin
   
 
Minerální pramen - Záhorovice    13,3 km (54 min)    16,9 km (20 min)
Pramen východně na okraji obce, 750 m od kaple pod polní cestou. Vyvěrá zde hořečnato@sodná kyselka, známá již na konci 16. století. V 18. století zde byly místní lázně.
   
 
Přírodní památka Dubiny    13,5 km (57 min)    11,6 km (18 min)
Výskyt ohrožených orchidejovitých rostlin.
   
 
Přírodní památka Hrádek    13,5 km (51 min)    14,7 km (17 min)
Největší charakteristická památka projevu třetihorní vulkanické činnosti v oblasti.
   
 
Park u zámku Nový Světlov (Bojkovice)    13,6 km (53 min)    13,6 km (17 min)
Park pochází z první poloviny 19. století. Kompozičně velmi hodnotný přírodně krajinářský park. Po obvodu zámku zvýšené pískovcové plato. Terénní rozdíl překlenut cihlovou zdí, na které je ozdobné železné mřížoví.
   
 
Březovská kyselka    13,9 km (57 min)    13,1 km (19 min)
Studánka 10 m od potůčku, 600 m SV od kóty Nová Hora (uhličitá voda).Velmi lahodná kyselka (zvláště v kombinaci s místní slivovicí) je známá pod názvem Březovská kyselka. Pramen je v příjemném prosředí bukových porostů nedaleko od obce.
   
 
Přírodní rezervace Nová hora    15,5 km (1:08 h)    19,3 km (29 min)
Udržení charakteru lučních i hájových společenstev. Záchrana mikrolokalit kriticky ohrožených druhů rostlin.
   
 
Bánovská (Nezdenská) kyselka    16,3 km (1:06 h)    19,7 km (24 min)
Pramen se nachází asi dva kilometry, směrem na Nezdenice, až na samé hranici katastru mezi oběma obcemi.
   
 
Pramen uhličité vody v Nezdenicích    16,3 km (1:06 h)    19,7 km (24 min)
Na jižním okraji obce Nezdenice, nedaleko koupaliště, před kamenolomem, vyvěrá minerální pramen, který je vzpomínán již v roce 1580. Pramen vývěrá z trubky, voda je uhličitá. Byl využíván pro zdejší lázně, které zanikly v roce 1887.
   
 
Nové Louky    16,8 km (1:13 h)    19,3 km (27 min)
Mírně členitá louka na severně orientovaném svahu pod lesem po pravé straně silnice z Korytné do Strání asi 2,5 km jihojihovýchodně od Korytné. Zbytek květnatých lučních společenstev s několika mokřady a sukcesními stadii dřevin.
   
 
Přírodní památka Hrnčárky    18,1 km (1:18 h)    18,2 km (26 min)
Výskyt kriticky ohrožených druhů rostlin.
   
 
Topol u Volenova - památný strom    18,4 km (1:15 h)    17,8 km (20 min)
Druh Topol šedý, Obvod 690 cm, Stáří 150 let
   
 
Přírodní památka Záhumenice    18,6 km (1:27 h)    17,1 km (27 min)
Nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého, který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR.
   
 
Přírodní památka Mechnáčky    19,3 km (1:28 h)    19,7 km (30 min)
Členitý, široký žleb s květnatými loukami, mokřinami a vrstevnými prameny, místy porostlý stromy a keři. Výskyt ohrožených druhů rostlin a motýlů.
   
 
Minerální pramen - Rudice    20 km (1:26 h)    21,9 km (26 min)
Vývěry kyselky. K řadě významných minerálních pramenů patří i pramenní vývěr zde při okraji obce Rudice.
   
 
Lípa u Kolelače - památný strom    20,2 km (1:24 h)    19,9 km (22 min)
Druh Lípa malolistá, Obvod 410 cm, Stáří 200 let
   
 
Přírodní památka Uvezené    21,9 km (1:40 h)    20,1 km (28 min)
Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat.
   
 
Přírodní památka Za lesem    22,1 km (1:42 h)    20,4 km (28 min)
Jediná lokalita šafránu bělokvětého v CHKO Bílé karpaty.
   
 
Přírodní rezervace Drahy    22,7 km (1:42 h)    20,6 km (28 min)
Ojedinělá ukázka druhotně vzniklého stanoviště s mělkou půdou a xerotermními společenstvy, místy odpovídajícími svým složením skalním stepím. Genofond unikátních druhů rostlin a živočichů. Řada druhů zde dosahuje hranice svého rozšíření.
   
 
Přírodní památka Bahulské jámy    22,9 km (1:47 h)    21,3 km (30 min)
Bahulské jámy (přírodní památka, 14 ha), ukázka zbytku květnatých luk lučního komplexu Lesná se vzácnými druhy motýlů (perleťovec kopřivový, přástevník užankový aj.)
   
 
Národní přírodní rezervace Javořina    23,8 km (2:09 h)    38,3 km (53 min)
Pralesovité porosty javoru, buku a jasanu, vzniklé přirozenou cestou, a horská smilková louka.
   
 
Přírodní rezervace Dolnoněmčanské louky    24 km (1:51 h)    21 km (29 min)
Poslední zbytek druhově bohatých květnatých luk lučního komlexu Lesná.
   
 
Přírodní památka Sviní hnízdo    25,7 km (2:01 h)    46,8 km (51 min)
Část lesního komplexu 1,5 km severně od Vápenek. Typický příklad přirozené lesní vegetace středních poloh Bílých Karpat.
   
 
Národní přírodní rezervace Porážky    26,9 km (2:05 h)    46,4 km (52 min)
rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem, asi 1,5 km severně od Vápenek. Hlavním důvodem ochrany je výskyt všivce statného na jediném místě v České republice a desítky druhů orchidejí, tří druhů kosatců, hořce hořepníku aj. asi 1,5 km SSZ od obce Vápenky.
   
 
Přírodní památka Vápenky    27,6 km (2:03 h)    46,8 km (52 min)
Ukázka základního a reprezentativního typu pro Bílé Karpaty - hlinité dubové bučiny.
   
 
Přírodní rezervace Kovářův žleb    31,7 km (2:13 h)    27,5 km (29 min)
Květnaté subxerofilní louky a extenzivní ovocné sady lesostepního charakteru na středně svažitých pozemcích. Jde o vyjimečnou lokalitu teplomilné flóry a fauny, kdysi typické pro stepní zónu Bílých Karpat a ukázku historické krajiny vytvořené citlivým hospodařením člověka.
   
 
Přírodní rezervace Vlčnovský háj    32,3 km (2:17 h)    27,1 km (29 min)
Bohatá lokalita ladoňky dvoulisté.
   
 
Přírodní rezervace Vrchové - Chrástě    33,5 km (2:15 h)    27,7 km (30 min)
Komplex původních květnatých luk, pastvin, sadů a teplomilných doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.
   
 
Přírodní rezervace Rovná hora    33,8 km (2:18 h)    28,8 km (33 min)
Louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Bohatý výskyt ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Území je hodnotné i z krajinářského hlediska.