email 
Jméno a příjmení 
telefon 
počet osob 
počet nocí 
poznámka 
    
mrak
příroda
hory
kopce
klid
relax
komfort
odpočinek
mraky
pohoda
restaurace
ubytování
bazén
hřiště
turistika
cyklistika
slogan - ubytování v Bílých Karpatech
tel: +420 606 148 136 mail: info@chatavyskovec.cz
Naše chata Vám nabízí
rozdělovač

 

Chata Vyškovec se nachází v srdci Bílých Karpat. V okolí chaty se nachází několik zajímavých přírodních památek a lokalit. CHKO Bílé Karpay je jedna z nejmalebnějších končin naší republiky a horská oblas v níž se naše chata nachází nabízí naprosto nezapomenutelné výhledy na krásu Bílých Karpat a celé Jižní moravy. V následujících pár řádcích se můžete podívat na výběr nejkrásnějších míst, které v okolí naší chaty naleznete a určitě by jste si neměli nechat užít jejich návštěvu.

 

Památník padlých letců druhé světové války - památník americkým letcům sestřeleným v srpnu 1944.

Rozhledna Velký Lopeník - dřevěná rozhledna na druhé nejvyšší hoře CHKO Bílé Karpaty

Machnáč. Sokolí kameň - VrcholyMachnáč aSokolí kameň se nacházejív CHKO Biele Karpaty vLopenické hornatině. Prochází jimi červně značená trasa "Cesta hrdinov SNP".

obydlí zvěrokleštiče Komňa - Domek slouží jako ukázka bydlení zvěrokleštiče z II. pol. 19. století a je zde umístěna expozice velmi rozšířeného a dnes již zaniklého řemesla zvěrokleštičství. 

rozhledna Jelenec - Rozhledna Jelenec se nachází na stejnojmenném vrchu (925 m n. m.) v národní přírodní rezervaci Velká Javorina při česko-slovenské hranici a je součástí hlavního hřebene chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Muzeum a památník J.A.K Komňa - V roce 1992, byl slavnostně otevřen památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce. Sýpka z roku 1774 je jednopatrová kamenná stavba, omítnutá a obílená.

Kostel sv. Jakuba Většího - Dnešní empírová stavba pochází z let 1842 - 1846. Nový kostel byl vysvěcen 18. října 1846. Kostel sv. Jakuba Většího je jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem a obdélnou sakristií na severní straně kněžiště.

Naučná stezka Koménka - 5 km dlouhá trasa naučné stezky začíná u zámku Nový Světlov a končí v obci Komňa. Je nenáročná s minimálním převýšením. Vede podél potoka Koménky krásným prostředím údolní nivy.

 • naučná stezka Moravské Kopanice - Naučná stezka představuje krajinu kolem Žítkové a Starého Hrozenkova a na 14 zastaveních seznamuje s historickými i přírodními zajímavostmi, nejcennějšími rostlinami a živočichy.
 • naučná stezka Okolo Hrozenka - Naučná stezka představuje na 12 zastaveních přírodu, historii a tradice Kopanic. Trasu dlouhou 18 km lze rozdělit na dvě části: 5 km krátkou „severní“ a delší „ jižní“ dlouhou 13 km.
 • Bohyně v Moravských Kopanicích - Obec Žítková patří společně s obcemi Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec a Lopeník do svérázné příhraníční oblasti - Moravských Kopanic.Specifickou zvláštností tohoto drsného kraje jsou bohyně, místními nazývané také čarodejnice.
 • Empírový zámeček v Nezdenicích - Empírový zámeček přestavěný do dnešní podoby v letech 1820-22 z původní barokní stavby.
 • Krajina Moravských Kopanic - Moravské Kopanice jsou velmi specifickou oblastí na pomezí mezi Moravou a Slovenskem. Leží při východní hranici slováckého regionu v Lopenické hornatině Bílých Karpat. Tvoří ji pět obcí - Starý Hrozenkov a vesnice s rozptýleným osídlením Žítková, Lopeník, Vyškovec a Vápenice.
 • Modrá voda - Valy - tak je označován kopec nad obcí. Dříve střežil její bezpečnost, ale nyní se mu nepřikládá příliš velká důležitost. V minulosti se lidé domnívali, že je pod ním ukryt poklad nesmírné ceny, ovšem spíše než zlato se nacházejí cenné druhy vyvřelých hornin.
 • Naučná stezka "Po zelené Hostětínem" - Obec Hostětín je známá svými modelovými ekologickými projekty, za jejichž realizaci obdržela cenu za Českou republiku v nejprestižnější mezinárodní soutěži Energy Globe.
 • Turistické zajímavosti v obci Hostětín - Obec podporuje ekologické projekty - kořenová čistírna odpadních vod, centrální vytápění biomasou, sluneční kolektory, sušírna a moštárna ovoce.
 • Turistické zajímavosti v obci Lopeník - Lopenické hory jsou vyhledávanou rekreační oblastí. Objekty rekreace jsou především na Mikulčině vrchu (chatová osada a ubytovna) a na Trojáku, kde jsou dobré lyžařské podmínky.
 • Turistické zajímavosti v obci Nezdenice - Nedaleko koupaliště vyvěrá minerální pramen, který je vzpomínán již v r. 1580. Byl využíván pro zdejší lázně, které zanikly v r. 1887.V opuštěném andezitovém lomu na jižním okraji obce se již tradičně každým rokem koná Festiválek "Nezdenická skala".
 • Turistické zajímavosti v obci Nivnice - Nivnice bývá uváděna jako rodiště J.A.Komenského, což připomíná pamětní deska na Bártkově mlýně. Místní muzeum dokumentuje život tohoto slavného rodáka.
 • Turistické zajímavosti v obci Strání - Strání je východiskem pro výstup na nejvyšší horu Bílých Karpat - Velkou Javořinu (970 m n.m.). Okolí obce je vhodné pro turistiku a cykloturistiku.
 • Zámeček Lichtenštejnů - Původní lovecký zámeček Lichtenštejnů zrekonstruovaný pro potřeby obce.
 • ZÁMEK NOVÝ SVĚTLOV - Muzejní vlastivědná expozice v bočním křídle zámku - archeologie, dějiny hradu, nájezdy a vpády od 12. stol, zaniklá řemesla, lidové bydlení, regionální lidové kroje, miškaři (první veterináři) aj.
 • Zámek Uherský Brod - Barokní zámeček Kouniců, postavený na přelomu 17. s 18. stol. podle návrhu D. A. Martinelliho s trojlodním sloupovým sálem zaklenutým barokními křížovými klenbami.
 • Zřícenina gotického hradu Zuvačov - Zuvačov byl gotický hrad, již roku 1517 jmenovaný jako pustý. Zbytky zřícenin hradu se nachází asi 1,5 km východně od obce na samostatně stojícím kopci.